Vedtak om utvisning for brudd på utlendingsloven

Utvisning innebærer at du må forlate Norge. Du får samtidig et innreiseforbud, og mister muligheten til å reise tilbake til Norge for en periode eller for alltid. Innreiseforbudet gjelder som regel også for de øvrige Schengen-landene.

Å bli utvist innebærer at du må forlate Norge, og ikke får være i Norge så lenge innreiseforbudet ditt varer. Dette kan vare i to, fem eller ti år – eller for alltid. Hvor lenge innreiseforbudet ditt varer, er avhengig av hvor alvorlig det du har gjort er og hvilke konsekvenser det har for deg og familien din at du ikke får komme tilbake.

Utvisning av borgere fra EU/EØS-land

Du kan bli utvist hvis du bryter norsk lov, eller dersom du er en alvorlig trussel mot offentlig orden og sikkerhet. Ved vurderingen av hvor lenge innreiseforbudet ditt skal vare, vil UDI legge vekt på hvor alvorlig lovbruddet var, og hvor inngripende en utvisning vil være i livet ditt. UDI kan beslutte å ikke utvise deg eller gi deg et kortere innreiseforbud dersom du har bodd i Norge i mer enn fem eller ti år, eller hvis du har barn, samboer eller ektefelle i Norge.

Når innreiseforbudet ditt har gått ut, kan du komme tilbake til Norge. Hvis du ønsker å returnere til Norge før innreiseforbudet ditt har gått ut, må du søke om opphevelse av innreiseforbudet. Det kan du gjøre her.

Utvisning av borgere fra land utenfor EU/EØS

Du kan bli utvist hvis:

  • Du har brutt norsk lov, eller hvis du har blitt straffet eller domfelt for et lovbrudd i et annet land.
  • Du oppholder deg i Norge på ulovlig grunnlag. Dette gjelder for eksempel hvis du har fått oppholdstillatelse etter å ha gitt uriktige opplysninger til norske myndigheter, hvis du oppholder deg i Norge uten oppholdstillatelse eller gyldig visum, eller hvis du ikke forlater Norge etter å ha fått en utreisefrist.
  • Du har arbeidet i Norge uten en oppholdstillatelse som gir deg rett til å arbeide.
  • Du har oppgitt uriktig identitet til norske myndigheter, eller holdt tilbake opplysninger om en annen identitet i et annet land.
  • Du har blitt utvist fra et annet Schengen-land.

UDI kan beslutte å ikke utvise deg eller gi deg et kortere innreiseforbud dersom du har barn, samboer eller ektefelle i Norge.

Du kan likevel ikke utvises dersom du risikerer å bli utsatt for forfølgelse eller umenneskelig behandling i landet du ville blitt utvist til, eller hvis du er en utenlandsk statsborger som er født i Norge og har bodd her hele livet.

Når innreiseforbudet ditt har gått ut, kan du komme tilbake til Norge. Da må du søke om besøksvisum eller oppholdstillatelse på vanlig måte. Hvis du ønsker å returnere til Norge før innreiseforbudet ditt har gått ut, må du søke om opphevelse av innreiseforbudet. Det kan du gjøre her.

Les mer om:

Utvisning på UDI sine sider

Utvisning på UNE sine sider

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *