Avslag på søknad om asyl

Avslag fra UDI

Hvis du får avslag på asylsøknaden fra Utlendingsdirektoratet (UDI), kan du klage på avslaget. I slike saker får du tildelt en advokat fra UDI, som forklarer vedtaket og hjelper deg med klageprosessen. 

Du kan også få veiledning fra NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere. De tilbyr veiledningssamtaler med rådgivere, og kan hjelpe deg med å forklare hvorfor du har fått avslag på søknaden, øvrige spørsmål om prosessen, samt snakke om dine fremtidige alternativer. 

Ved klage på vedtaket vil UDI selv først vurdere klagen. Dersom UDI ikke omgjør vedtaket, blir saken sendt til Utlendingsnemnda (UNE). UNE tar over ansvaret for saken, og du må ta kontakt med UNE hvis du har nye dokumenter eller opplysninger i saken.

Du får normalt bli i Norge mens UNE behandler klagen din. Hovedregelen er at et vedtak etter utlendingsloven ikke iverksettes til utlendingens ugunst før det er endelig. Dette kalles for «utsatt iverksettelse». Enkelte avslag på søknad om asyl kan likevel iverksettes før de er endelige. Dette innebærer at du ikke får bli i Norge, selv om du har påklaget vedtaket. Dette gjelder for eksempel hvis du ikke har oppgitt noe reelt grunnlag for beskyttelse, slik at det er åpenbart at vilkårene for å innvilge asyl ikke er oppfylt. Hvis du ikke får utsatt iverksettelse, må du reise ut av Norge før UNE har behandlet klagen din. Hvis du ikke reiser hjem selv, kan du bli sendt til hjemlandet ditt av politiet.

Avslag fra UNE

Hvis du får avslag fra UNE, vil vedtaket i utgangspunktet være endelig. 

UNE kan vurdere saken på nytt hvis du fremmer omgjøringsbegjæring. En omgjøringsbegjæring forutsetter at det har fremkommet nye opplysninger av vesentlig betydning for saken. Omgjøringsbegjæringer er ikke like høyt prioritert hos UNE som klagesaker, og det kan ta opp til 9 måneder å få endelig svar. Fremmet omgjøringsbegjæring er heller ikke til hinder for utsending. 

Når avslaget er endelig, kan du velge mellom å returnere frivillig med International Organization for Migration (IOM), eller å bli uttransportert av politiet ved tvungen retur. Ved frivillig hjemreise kan du få økonomisk støtte og assistanse av UDI og IOM. Du får mer støtte hvis du søker om dette før utsendelsesfristen. Hvis du fortsetter å oppholde deg i Norge etter utsendelsesfristen, vil du anses for å være papirløs. Å være papirløs har konsekvenser for de rettighetene du har som samfunnsborger.

  • Du kan bo på asylmottak, men du vil få mindre penger utbetalt
  • Du kan ikke søke om en annen type oppholdstillatelse, for eksempel for familieinnvandring eler arbeid. Hvis du ønsker å søke om dette, må du søke fra hjemlandet ditt.
  • Du mister rettigheter til helsetilbud og legehjelp.
  • Hvis du har hatt midlertidig arbeidstillatelse som asylsøker, mister du nå denne.

Les mer om:

Asylprosessen i Norge på NOAS sine hjemmesider

Hva som skjer ved avslag på søknad om asyl på UDI sine hjemmesider

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *